سلام

قایقه اما ...

luxury-yacht-concept-wide

wally-hermes-yacht-why

wally-hermes-yacht-why-gigayacht

wally-hermes-yacht-interior

nicest-yacht-ever-bedroom-why

wally-hermes-yacht-concept-drawing

wally-hermes-yacht-why-full-scale-model

why-boat-full-scale-model-wood-wally-hermes-yacht

why-interior-wally-hermes-yacht-spiral-staircase

why-yacht-wally-hermes-triangle-boat

58 متر طول

38 متر عرض

2400 تن وزن

3400 مترمربع مسکونی

 

اسم:  Wally Hermès Yachts

WHY

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 آبان 1388    | توسط: هومن فرساد    |    |
نظرات()