سلام

 آقای لیو Liu Bolin  مشهور به مرد نامرئی 36 ساله نگاه کنیم:

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 1

   

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 2

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 4

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 5

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 6

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 7

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 9

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 10

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 11

 

Camouflage Artwork By Liu Bolin (14) 13

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 آذر 1388    | توسط: هومن فرساد    |    |
نظرات()