سلام

این هنر هم ببینیم. توسط آقای جیمز    James Kuhn

سعی کنیم جای چشم دهان و بینی پیدا کنیم

Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 1

 

Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 2

 

Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 3

Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 4Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 5Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 6Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 7Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 8Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 9Face Painting By James Kuhn  Another 365-Day Project (11) 11

نوشته شده در تاریخ جمعه 8 آبان 1388    | توسط: هومن فرساد    |    |
نظرات()